Κουιρίνι Quirini

Επίθετο γνωστών ευγενών οικογενειών της Βενετίας, των οποίων πολλά μέλη σχετίστηκαν κατά διάφορους τρόπους με την Κύπρο, κατά την τελευταία περίοδο της Φραγκοκρατίας και κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας. Μερικοί Κουιρίνι μνημονεύονται στο λήμμα Κουιρίνι οικογένεια. Εδώ μνημονεύονται και άλλοι Κουιρίνι, συνολικά έντεκα, που σχετίστηκαν με την Κύπρο. Και αυτοί είναι:

 

1. Αλβίς (Αλοΐσιος) Κουιρίνι: Γιος του Μάρκο Κουιρίνι. Το 1479-1480, επί ημερών της (Βενετής) βασίλισσας της Κύπρου Αικατερίνης Κορνάρο (1473- 1489), ο Αλβίς Κουιρίνι υπηρέτησε στην Κύπρο ως προβλεπτής της Βενετίας (proveditore). Δεδομένου ότι, αν και τυπικά την εξουσία κατείχε η βασίλισσα Αικατερίνη, ωστόσο στην πραγματικότητα τη διοίκηση της Κύπρου ασκούσε πλέον η Βενετία διά των αξιωματούχων της στην Κύπρο, ο ρόλος του προβλεπτή Κουιρίνι ήταν ιδιαίτερα αυξημένος και αναβαθμισμένος στο νησί. Πολύ περισσότερο επειδή οι προβλεπτές (ή και γενικοί προβλεπτές) ήταν ανώτατοι αξιωματούχοι που διορίζονταν μόνο όταν υπήρχαν αυξημένες πιθανότητες πολεμικής σύγκρουσης.

 

2. Εσμέριο Κουιρίνι: Γνωστός και ως Εσμέριο Κουιρίνι ο Πρεσβύτερος. Το 1424-1425, επί ημερών του βασιλιά της Κύπρου Ιανού (1398-1432), υπηρέτησε ως βαΐλος (πρέσβυς) της Βενετίας στο βασίλειο της Κύπρου. Στο αξίωμα μάλιστα αυτό διαδέχθηκε έναν άλλο Κουιρίνι, τον Σαβέριο.

 

3. Μάρκο Κουιρίνι: Γιος του Πιέτρο Κουιρίνι. To 1474-75, λίγο μετά το θάνατο του βασιλιά της Κύπρου Ιακώβου Β', την ανάληψη της εξουσίας από τη σύζυγό του Αικατερίνη Κορνάρο, τον κίνδυνο επικράτησης των Καταλανών και Σικελών και τη δυναμική εμπλοκή της Βενετίας, στα κυπριακά πράγματα, ο Μάρκο Κουιρίνι απαντάται να υπηρετεί ως βαΐλος της Βενετίας στην Κύπρο. Προφανώς ο ρόλος του, κοντά στην Αικατερίνη Κορνάρο, ήταν αυξημένος και απαιτητικός τότε.

 

4. Μάρκο Κουιρίνι: Γιος του Φραντζέσκο Κουιρίνι. Βενετός αξιωματούχος που, μεταξύ άλλων, υπηρέτησε και ως προβλεπτής στην πόλη Asola (Bresciano) πριν υπηρετήσει στην Κύπρο. Κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας, ο Μάρκο Κουιρίνι υπηρέτησε δύο φορές στην Κύπρο, και τις δύο στο αξίωμα του συμβούλου του τοποτηρητή. Για πρώτη φορά υπηρέτησε το 1525-1526, και για δεύτερη φορά το 1529-1531.

 

5. Νικολό Κουιρίνι: Γιος του Μάρκο Κουιρίνι. Υπηρέτησε από διάφορες θέσεις τη Δημοκρατία της Βενετίας, μέχρι το θάνατό του τον Αύγουστο του 1577. Το 1566 υπηρέτησε στην Κύπρο, στο ανώτατο αξίωμα του τοποτηρητή.

 

6. Πάολο Κουιρίνι: Γιος κάποιου Ρόμεο Κουιρίνι. Το 1405-1406, δηλαδή επί ημερών του βασιλιά της Κύπρου Ιανού (1398-1432), ο Πάολο Κουιρίνι υπηρέτησε ως βαΐλος (πρέσβης) της Βενετίας στο βασίλειο της Κύπρου.

 

7. Σαβέριο Κουιρίνι: Υπηρέτησε ως βαΐλος της Βενετίας στο βασίλειο της Κύπρου το 1423-1424, επί ημερών του βασιλιά Ιανού (1398-1432).

 

8. Σεμπαστιάνο Κουιρίνι: Γιος του Κάρλο Κουιρίνι. Υπηρέτησε τη Δημοκρατία της Βενετίας από διάφορες θέσεις, μεταξύ των οποίων και ως αξιωματούχος του Δημοσίου Ταμείου. Το 1536-1537 υπηρέτησε στην Κύπρο, στο αξίωμα του συμβούλου του τοποτηρητή.

 

9. Τζιάκομο Κουιρίνι: Μεταξύ του 1475 και του 1477, δηλαδή επί ημερών της βασίλισσας της Κύπρου Αικατερίνης Κορνάρο, υπηρέτησε στην Κύπρο ως σύμβουλος.

 

10. Φαντίν Κουιρίνι: Υπηρέτησε, κατά το 1392-1394, δηλαδή επί ημερών του βασιλιά της Κύπρου Ιακώβου Α' (1382-1398) ως βαΐλος της Βενετίας στο Κυπριακό βασίλειο.

 

11. Φραντζέσκο Κουιρίνι: Το 1395- 1397, δηλαδή επί βασιλιά της Κύπρου Ιακώβου Α' (1382-1398), υπηρέτησε ως βαΐλος της Βενετίας στο Κυπριακό βασίλειο.