Κήτιοι

Όπως αναφέρει ο Κοσμάς Ινδικοπλεύστης στο έργο του Χριστιανική Τοπογραφία (P.G. 88, col. 85), ο Μωϋσής αποκαλούσε τους Κυπρίους ως Κητίους. Όπως αναφέρει ο συγγραφέας αυτός ο Μωϋσής Κητίους τούς τῆς Κύπρου [κατοίκους] καλε.

 

Η ονομασία αυτή αποτελεί, μάλλον, γενίκευση για όλους τους Κυπρίους, του εθνικού των Κιτιέων, κατοίκων της πόλης του Κιτίου.