Μαρσέλλο Μάρκος Marco Marcello

Βενετός ναύαρχος που αναμείχθηκε ενεργά στην χρόνια διαμάχη Βενετών και Γενουατών στην Κύπρο. Το 1294, ως διοικητής βενετικού στόλου από 25 γαλέρες, ο Μάρκος Μαρσέλλο εστάλη από τη Βενετία κατά των Γενουατών στην Κύπρο με εντολές να επιτεθεί κατ' αυτών. Ο στόλος προσέγγισε αρχικά τη Λεμεσό, όπου κι επετέθη κατά των εκεί εγκαταστάσεων των Γενουατών, που άλλες καταστράφηκαν κι άλλες λεηλατήθηκαν. Στη συνέχεια ο στόλος των Βενετών έπλευσε προς τις Σαλίνες (Λάρνακα). Εκεί βρισκόταν τότε ο βασιλιάς της Κύπρου Ερρίκος Β' μαζί με τον Φίλιππο ντ' Ιμπελέν και πολλούς άλλους ιππότες και ευγενείς. Ο Μάρκος Μαρσέλλο συναντήθηκε με τον βασιλιά προς τον οποίο επέδωσε γράμματα από τον δόγη της Βενετίας. Εξήγησε επίσης ότι είχε έλθει στην Κύπρο επικεφαλής στόλου με σκοπό να εκδικηθούν για διάφορες πράξεις των Γενουατών κατά των Βενετών, και περηφανεύτηκε ότι δεν φοβόταν ν' αντιμετωπίσει ούτε διπλάσιο σε αριθμό γενουατικό στόλο. Στις πηγές δεν καθορίζονται ποιες ήσαν οι πράξεις των Γενουατών για τις οποίες ο ναύαρχος Μαρσέλλο είχε σταλεί να πάρει εκδίκηση, αλλά ασφαλώς θα πρέπει να σχετίζονταν προς τις εμπορικές κυρίως διαφορές και αντιζηλίες που υφίσταντο.

 

Από τη Λάρνακα ο στόλος των Βενετών έπλευσε προς την Αμμόχωστο όπου ζούσαν πολλοί Γενουάτες. Ο φρούραρχος της Αμμοχώστου Φίλιππος ντε Μπριέ συμβούλευσε τους Γενουάτες της πόλης να την εγκαταλείψουν αμέσως, επειδή δεν μπορούσε να εγγυηθεί την ασφάλειά τους σε περίπτωση που οι Βενετοί θα επετίθεντο. Κι αυτό, παρά την ύπαρξη σαφούς συμφωνίας μεταξύ Κύπρου και Γένουας, που καθόριζε ότι ο βασιλιάς της Κύπρου ήταν υποχρεωμένος να προστατεύει τους Γενουάτες που ζούσαν στο νησί, ακόμη και με όλη τη δύναμη που διέθετε. Οι Γενουάτες της Αμμοχώστου εγκατέλειψαν αμέσως την πόλη και κατέφυγαν στη Λευκωσία και σε άλλα μέρη στο εσωτερικό του νησιού. Έτσι οι Βενετοί δεν επετέθησαν στην Αμμόχωστο αλλά έπλευσαν προς το Λαγιάζο στον κόλπο της Αλεξανδρέττας. Εκεί συνέλαβαν και λεηλάτησαν ένα γενουατικό καράβι που είχαν συναντήσει, προκάλεσαν δε μεγάλες ζημιές σε γενουατικές περιουσίες.

 

Στο μεταξύ γενουατικός στόλος από 14 καράβια, που είχε συνοδεύσει εμπορικά στην Κωνσταντινούπολη, ειδοποιήθηκε από κάποιον Τζούλιο Ντόρια προερχόμενο από την Αμμόχωστο, κι έπλευσε κατά των Βενετών στο Λαγιάζο, επετέθη κατ' αυτών και τους κατανίκησε.