Μητροφάνης σκευοφύλαξ

Image

Μοναχός (σκευοφύλαξ) στο μοναστήρι της Παναγίας του Μαχαιρά κατά τον 19ο αιώνα. Καταγόταν από το γειτονικό προς το μοναστήρι χωριό Λαζανιάς. Γεννήθηκε το 1790 και πέθανε το 1867. Ήταν πρακτικός θεραπευτής και χρησιμοποιούσε παρασκευάσματα κυρίως από βότανα και διάφορα φυτά. Αναφέρεται ότι γνώριζε πολλές «τέχνες», συνολικά 72, ότι ήταν «εκτάκτου ευφυίας» και «γνώσεων πολλών».

 

Είναι ο συγγραφέας του περίφημου Ἰατροσοφικοῦ που μετά τον θάνατό του κατέλιπε σε χειρόγραφο στο μοναστήρι του. Το Ἰατροσοφικόν του Μητροφάνους εξέδωσε για πρώτη φορά ο ιερομόναχος Φιλάρετος το 1924. Το 1985 έγινε επανέκδοσή του με δαπάνη του μοναστηριού του Μαχαιρά (βλέπε και λήμμα γιατροσόφια).

 

Νέα πολυτελής και επιμελημένη έκδοση του "Ιατροσοφικού" με παράλληλη μετάφραση στην αγγλική, εξεδόθη από το Ίδρυμα Αναστάσιος Λεβέντης το 2015. Η έκδοση βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών.