Μπεσσίμ Αχμέτ πασάς Ahmet Bessim pasha

Image

Ο τελευταίος Τούρκος κυβερνήτης της Κύπρου. Η κυβερνητεία του ήταν το 1878, χρόνο κατά τον οποίο η Κύπρος παρεδόθη από την Τουρκία στη Μεγάλη Βρετανία.

 

Ο Αχμέτ Μπεσσίμ πασάς είχε αναλάβει ως κυβερνήτης της Κύπρου κατά τις αρχές του 1878, διαδεχόμενος ένα κυβερνήτη που δεν αναφέρεται το όνομά του και που είχε αντικατασταθεί λόγω κακοδιοικήσεως, κι είχε παραμείνει στο αξίωμα αυτό για πέντε περίπου μήνες, μέχρι τις 18 Ιουλίου  1878 που αναχώρησε από την Κύπρο, οπότε τη διακυβέρνηση του νησιού ανέλαβαν οι Βρετανοί.