Ξερολαξιά

Image

Παλαιός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Μνημονεύεται σε παλαιό χειρόγραφο (του Κυπριακού Μουσείου) μεταξύ των χωριών που στα χρόνια της Φραγκοκρατίας ανήκαν στη «Βασιλική Μαραθάσα» (Marath Real), δηλαδή στην περιοχή εκείνη της Μαραθάσας που αποτελούσε βασιλική ιδιοκτησία.

 

Συνεπώς το χωριό αυτό θα πρέπει να υφίστατο στην περιοχή της Μαραθάσας, άγνωστο όμως πού ακριβώς.

 

Η ονομασία του προέρχεται, προφανώς, από το ουσιαστικό λαξι'ά (η) που σημαίνει κοίλωμα ή κοιλάδα, και το επίθετο ξερός (ο), δηλαδή ξηρός, χωρίς νερό.

 

Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες για τον οικισμό αυτό, ο οποίος δεν ευρίσκεται σημειωμένος στους παλαιούς χάρτες. Δεν φαίνεται να υπήρξε σημαντικός και μεγάλος, και μάλλον θα διαλύθηκε ενωρίς κατά την περίοδο της Οθωμανικής κατοχής.