Αγήτωρ

Image

Ο ιερέας ο οποίος ηγείτο των θυσιών προς τιμή της Αφροδίτης στην Κύπρο, όπως αναφέρει ο Ησύχιος (ὁ τῶν Ἀφροδίτης θυηλῶν ἡγούμενος...).