Οριβάσιος

Συγγραφέας της Αρχαιότητας. Έζησε τον 4ο αιώνα μ.Χ. και έγραψε το βιβλίο Ἰατρικαί Συναγωγαί. Στο έργο του αυτό κάμνει αναφορές και στην Κύπρο. Σε μια περίπτωση διαβεβαιώνει ότι η κυπριακή σποδός είναι στυπτική και σε μια άλλη παραδίδει μια συνταγή του γιατρού Διαγόρα* του Κυπρίου. Η συνταγή αυτή αφορά την κατασκευή φαρμάκου (κολλυρίου) κατάλληλου για πονοκεφάλους, φουσκάλες από κάψιμο, ποικίλες παθήσεις των ματιών και άλλες δυσθεράπευτες καταστάσεις.