Ρηγάτικο

Image

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Ο οικισμός μνημονεύεται από τον Φλώριο Βουστρώνιο (16ος αιώνας) ως Rigatico, φέουδο κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας.

 

Ο Φλώριος Βουστρώνιος αναφέρει, σε δύο περιπτώσεις, τον οικισμό αυτό παρεμπιπτόντως, σε σχέση προς γεγονότα του 1460-1461 (διαμάχη μεταξύ βασίλισσας Καρλόττας και Ιακώβου Β' για τον θρόνο της Κύπρου), χωρίς να δίνει πληροφορίες για το ίδιο το Ρηγάτικο.

 

Η ονομασία, πάντως, του οικισμού υποδηλώνει ιδιοκτησία του «ρήγα» (=του βασιλιά), άρα βασιλικό φέουδο.

 

Ο οικισμός αυτός ήταν, πιθανώς, εκείνος που σε παλαιούς χάρτες της Κύπρου σημειώνεται ως Rigadia (=Ρηγάδια), νοτιοδυτικά της Αμμοχώστου.

 

Ωστόσο, ο Φλώριος Βουστρώνιος αναφέρει το χωριό Ρηγάτικο ως ευρισκόμενο κάπου κοντά στην Κερύνεια, πράγμα που σημαίνει ίσως ότι δύο χωριά έφεραν την ονομασία αυτή. Ή, ορθότερα, το χωριό στην επαρχία της Κερύνειας θα πρέπει να ήταν η Λάπηθος, που κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας αποτελούσε βασιλική ιδιοκτησία, γι’ αυτό και ήταν γνωστή και με την ονομασία Βασιλικό (κτήμα). Ως Vasilico σημειώνεται το χωριό σε παλαιούς χάρτες. Έτσι, η ονομασία Ρηγάτικο σημαίνει ακριβώς Βασιλικό.

 

Ο Φλώριος Βουστρώνιος αναφέρει το Ρηγάτικο σε σχέση προς γεγονότα του 1460, όταν ο βασιλιάς Ιάκωβος Β΄ πολιορκούσε την Κερύνεια που την κρατούσαν υποστηρικτές της ετεροθαλούς αδελφής του Καρλόττας. Στη Ρηγάτικο είχαν τότε στρατοπεδεύσει αιγυπτιακές δυνάμεις που ενίσχυαν τον Ιάκωβο, υπό τον Κιρκάσιο εμίρη Κομούν.

 

Ωστόσο ο Φλώριος Βουστρώνιος αναφέρει το Ρηγάτικο σε σχέση προς πολεμικά γεγονότα με επίκεντρο την πόλη της Κερύνειας, την οποία κρατούσαν οπαδοί της Καρλόττας και πολιορκούσε ο Ιάκωβος. Συνεπώς απορρίπτεται ταύτιση του χωριού αυτού προς τα Ρηγάδια στα νοτιοδυτικά της Αμμοχώστου, και προφανώς πρόκειται για δύο διαφορετικούς οικισμούς. Το Ρηγάτικο βρισκόταν κάπου πολύ κοντά στην Κερύνεια. Αλλά ίσως να ήταν και ονομασία της Λαπήθου, αφού αποτελούσε μεγάλο βασιλικό κτήμα.