Παλλουρόκαμπος

Image

Παλαιός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Σε χειρόγραφο της περιόδου της Βενετοκρατίας (χειρόγραφο Λειμωνίδα) μνημονεύεται ο Pallourocampos ως οικισμός που ανήκε διοικητικά στη Λευκωσία, ενώ σε άλλο παλαιό χειρόγραφο μνημονεύεται επίσης, μαζί με τα χωριά Χιτός, Παλιομέτοχον και Γερόλακκος, πράγμα που υποδηλώνει ότι και ο Παλλουρόκαμπος ευρισκόταν στην ίδια περιοχή, δηλαδή νοτιοδυτικά της Λευκωσίας, ίσως στην περιοχή του αεροδρομίου της.

 

Το χωριό αυτό καταστράφηκε και διαλύθηκε κατά την περίοδο της Οθωμανικής κατοχής της Κύπρου. Το όνομά του σήμαινε κάμπο (=πεδιάδα) όπου εφύοντο παλλούρες.