Στασίας

Βασιλιάς της αρχαίας κυπριακής πόλης των Σόλων. Το όνομά του μαρτυρείται σε δυο συλλαβικές επιγραφές από την ίδια πόλη. Μια απ' αυτές είναι αναθηματική. Στην πρώτη ο Στασίας αναφέρεται ως «άναξ», δηλαδή ως πρίγκιπας-διάδοχος του βασιλιά Στασικράτους* και στην άλλη ως βασιλιάς. Ο Στασίας είχε και γιο Στασικράτη, που ήταν επίσης βασιλιάς των Σόλων. Ο Στασίας, που βασίλευσε κατά το πρώτο μισό του 4ου αιώνα π.Χ., δεν αναφέρεται σε κανένα φιλολογικό κείμενο της Αρχαιότητας.