Χαλήλ μπέης Halil bey

Τούρκος αξιωματούχος. Αναφέρεται ότι είχε υπηρετήσει ως κυβερνήτης της Κύπρου κατά το 1863-1864 (Κυπριακά Χρονικά, Θ', 1933). Ωστόσο φαίνεται να είναι το ίδιο πρόσωπο με τον Χαλίτ Mεχμέτ μπέη, για τον οποίο βλέπε σχετικό λήμμα πιο κάτω.