Αλέξανδρος επίσκοπος

Κύπριος ιεράρχης, επίσκοπος Αμαθούντος κατά το τελευταίο τέταρτο του 8ου αιώνα. Στα 787 πήρε μέρος, μαζί με άλλους Κυπρίους ιεράρχες, στην Ζ' Οικουμενική σύνοδο στη Νίκαια, η οποία αποκατέστησε την τιμή των ιερών εικόνων. Είναι ο δεύτερος επίσκοπος Αμαθούντος της εποχής των αραβικών επιδρομών (648-963/4 μ.Χ.) του οποίου γνωρίζουμε το όνομα (ο πρώτος είναι ο Ιωάννης, μετά το 654 μ.Χ.), παρά τα κενά των πηγών. Ο Αλέξανδρος αναφέρεται στα Πρακτικά της συνόδου, Mansi, Concil., XII, 994-995.