Αστυνομία Κύπρου

Εκπαίδευση - αναδιοργάνωση

Image

Η εκπαίδευση των νεοσυλλέκτων διεξαγόταν στο αρχηγείο της Αστυνομίας στην πύλη της Πάφου μέχρι και το 1945, οπότε ιδρύθηκε ειδική Αστυνομική Σχολή που λειτούργησε στο κάστρο της Κερύνειας. Το 1951 η Σχολή μεταφέρθηκε στο Στρόβολο.

 

Αρχικά οι νεοσύλλεκτοι γράφονταν στο σώμα άσχετα με τις γνώσεις τους στην αγγλική γλώσσα και τα προσόντα τους, νοουμένου ότι ήσαν σωματικά κατάλληλοι και καλού χαρακτήρα. Στο τέλος του 19ου αιώνα τα μέλη της κυπριακής Αστυνομίας είχαν γίνει αρκετά προσοντούχα στα καθήκοντά τους, μάλιστα ένα μικρό επίλεκτο σώμα, αποτελούμενο από ένα αξιωματικό και 30 άλλους βαθμούχους, εστάλη στην Κρήτη για να βοηθήσει στην εκπαίδευση της νεοϊδρυθείσας κρητικής Αστυνομίας.

 

Κατά το 1930 μειώθηκε το ποσοστό των αγράμματων μελών της δύναμης. Ιδιαίτερα μετά το 1938 οι κατώτερες τάξεις των αστυνομικών τέθηκαν στο σύστημα σύνταξης, και έτσι περισσότεροι μορφωμένοι άντρες προσελκύστηκαν στην Αστυνομία. Ωστόσο μετά τον Β' Παγκόσμιο πόλεμο προσλήφθηκαν στην Αστυνομία αρκετά πρόσωπα που είχαν υπηρετήσει στον αγγλικό στρατό, παρόλο ότι η μόρφωσή τους ήταν ανεπαρκής. Αργότερα, κατά τη διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα (1955-59), εισήλθαν επίσης στην Αστυνομία πρόσωπα χαμηλής μόρφωσης. Έτσι αυξήθηκε και πάλι το ποσοστό των μη προσοντούχων αστυνομικών. Η πλειοψηφία των προσώπων αυτών ήταν Τουρκοκύπριοι, γιατί οι Έλληνες της Κύπρου συνήθως απέφευγαν να εγγραφούν στην Αστυνομία της αποικιακής κυβέρνησης ή και δεν προτιμούνταν από την κυβέρνηση αυτή, που ήταν εχθρική.

 

Το 1923 ψηφίστηκε νόμος περί Αγροφυλακής, που έδινε πρόσθετα καθήκοντα στην Αστυνομία για την επίβλεψη και τον έλεγχο των αγροφυλάκων. Το 1933 ο νόμος αυτός καταργήθηκε και ψηφίστηκε άλλος που απάλλασσε την Αστυνομία από την ευθύνη αυτή και έθετε τους αγροφύλακες κάτω από τον έλεγχο των επαρχιακών διοικήσεων. Οι αγροφύλακες διορίζονταν πια από τους διοικητές των επαρχιών και τα κύρια καθήκοντά τους ήταν να επιβλέπουν και να προστατεύουν τα κτήματα από πιθανές ζημιές, κυρίως από ζώα.

 

Το 1926 για πρώτη φορά οι μεγάλοι αστυνομικοί σταθμοί εφοδιάστηκαν με εξοπλισμό πρώτων βοηθειών. Οι εξετάσεις πρώτων βοηθειών εισήχθησαν στην Αστυνομία το 1929 κι από τότε συνεχίζονται κάθε χρόνο.

 

Οι βασικές αλλαγές στην Κυπριακή Στρατιωτική Αστυνομία επήλθαν από το 1930 και ύστερα, και συνέτειναν σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση της ικανότητάς της. Οι αλλαγές οφείλονταν κυρίως στον W. C. King, αξιωματικό της Αστυνομίας της Κεϋλάνης, ο οποίος ανέλαβε τη διοίκηση της κυπριακής Αστυνομίας αυτή την περίοδο. Μια αλλαγή επήλθε στην ονομασία της. δύναμης, από Κυπριακή Στρατιωτική Αστυνομία μετονομάστηκε σε Αστυνομική Δύναμη Κύπρου, με υπεύθυνο ένα αρχηγό. Άρχισε τότε να εκδίδεται κάθε εβδομάδα και εφημερίδα της Αστυνομίας. Άλλαξε και η στολή των αστυνομικών, και κυρίως αντικαταστάθηκε το φέσι με το καπέλο για τους ιππείς και το πηλήκιο για τους πεζούς. Καταργήθηκαν επίσης τα στρατιωτικά σακκίδια που μέχρι τότε έφεραν οι αστυνομικοί, οι φυσιγγιοθήκες κλπ.

Φώτο Γκάλερι

Image