Αστυνομία Κύπρου

Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου

Image

Επί Αγγλοκρατίας που ιδρύθηκε και μέχρι το 1990 η σχολή εκπαίδευσης νέων αστυνομικών ονομαζόταν Αστυνομική Σχολή. Στη συνέχεια ονομάστηκε Αστυνομική Ακαδημία. 

 

Αρχικά οι νεοσύλλεκτοι αστυνομικοί εγγράφονταν στην Αστυνομία κατά την πρώτη περίοδο της Αγγλοκρατίας όχι με βάση το επίπεδο μόρφωσής τους, αλλά τη σωματική τους κατάσταση και τον καλό τους χαρακτήρα. Ειδική Αστυνομική Σχολή ιδρύθηκε το 1945 και λειτούργησε στο κάστρο της Κερύνειας. Προηγουμένως η εκπαίδευση των νεοσυλλέκτων γινόταν στο αρχηγείο της Αστυνομίας που στεγαζόταν στην πύλη Πάφου στη Λευκωσία.

 

Η Αστυνομική Σχολή λειτούργησε στο κάστρο της Κερύνειας μέχρι το 1951, οπότε μεταφέρθηκε στον Στρόβολο, κοντά στη Λευκωσία. Στο Στρόβολο λειτούργησε μέχρι τον Ιούλιο του 1974, οπότε έγιναν διαφοροποιήσεις μετά τις καταστροφές κατά το πραξικόπημα και την εισβολή. Στο Στρόβολο μεταφέρθηκαν τότε άλλες υπηρεσίες της Αστυνομίας και η Σχολή στεγάστηκε από τον Ιανουάριο του 1975 στην Αθαλάσσα, κοντά στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, σε κτίριο που εχρησιμοποιείτο προηγουμένως ως παράρτημά της, όπου και εξακολουθεί να λειτουργεί.

 

Μεταξύ άλλων οι μαθητές της Σχολής διδάσκονται τους νόμους και τους τρόπους που θα ενεργούν ως αστυνομικοί σε κάθε περίπτωση. Ιδιαίτερη σημασία στην εκπαίδευσή τους δίνεται σε θέματα πειθαρχίας, φυσικής αγωγής και αυτοάμυνας. Οι σειρές μαθημάτων που διδάσκονται είναι:

 

α) Συνηθισμενες:

  1. Βασική σειρά νεοσυλλέκτων, διάρκειας 33 εβδομάδων.
  2. Μονιμοποίηση (για αστυνομικούς υπό δοκιμασία, στον τρίτο χρόνο της υπηρεσίας τους και πριν μονιμοποιηθούν), διάρκειας 10 εβδομάδων.
  3. Επιμορφωτικές σειρές μαθημάτων για κατώτερους και ανώτερους αξιωματικούς, άλλους  βαθμούχους ή αστυφύλακες, διάρκειας 6-10 εβδομάδων.

 

β) Εξειδικευμένες:

  1. Υποψηφίων εκπαιδευτών, διάρκειας 6 εβδομάδων.
  2. Ανιχνευτών, εισαγγελέων και σκηνών εγκλημάτων, διάρκειας 8-10 εβδομάδων.
  3. Διοίκηση / ηγεσία και διεύθυνση προσωπικού, διάρκειας 4 εβδομάδων.
  4. Σταθμαρχών, διάρκειας 8 εβδομάδων.
  5. Τροχαίας και σχεδιογράφησης, διάρκειας 8-10 εβδομάδων.

 

γ) Άλλες σειρές:

  1. Εισαγγελίας, σε λειτουργούς κυβερνητικών τμημάτων (Γραφείο Ευημερίας, Τελωνείο, Δασονομείο κλπ.), διάρκειας 2 εβδομάδων.
  2. Ανιχνευτών, σε λειτουργούς κυβερνητικών τμημάτων, διάρκειας 2 εβδομάδων.

 

Αστυνομική Ακαδημία

Η Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου είναι ο αποκλειστικός φορέας εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των μελών του Αστυνομικού Σώματος. Πριν από το 1990 ονομαζόταν Σχολή Αστυνομίας Κύπρου (Σ.Α.Κ.). Το 1990, μετονομάστηκε σε Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου (Α.Α.Κ.).
 

Είναι αναγνωρισμένη ως Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με το Νόμο 68(Ι)96 και απολαμβάνει καθεστώς Δημόσιου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης.

 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρει η Α.Α.Κ. σε όλα τα μέλη της Αστυνομίας, παρέχουν τη δυνατότητα μόρφωσης και επιμόρφωσης για απόκτηση περισσότερων γνώσεων, δεξιοτήτων και πρακτικών, μέσα από τη φιλοσοφία της σύγχρονης αστυνόμευσης και παράλληλα της δια βίου μάθησης.

 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Αστυνομικής Ακαδημίας, σχεδιάζονται σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες της Υπηρεσίας και έχουν ευρωπαϊκό προσανατολισμό.

 

Σε μια εποχή με γοργά μεταβαλλόμενους ρυθμούς, η Α.Α.Κ. έχει να διαδραματίσει ένα σημαντικό και υπεύθυνο ρόλο, στον τομέα της εκπαίδευσης των μελών της Αστυνομίας, ο οποίος δεν περιορίζεται στα στενά γεωγραφικά πλαίσια της Κύπρου, αλλά επεκτείνεται και στον ευρωπαϊκό χώρο, στην προσπάθεια για δημιουργία συνθηκών σύγχρονης αστυνόμευσης.

 

Η Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου, έχει αναπτύξει έντονη δημιουργική και παραγωγική συνεργασία με άλλα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου, της Ελλάδας και του εξωτερικού, με σκοπό τη διάδοση της γνώσης και την ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.

 

Στην Αστυνομική Ακαδημία λειτουργεί το Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (CEPOL). H A.A.K. μέσω του Γραφείου της CEPOL, συνεργάζεται στενά με τις Αστυνομικές Ακαδημίες άλλων ευρωπαϊκών χωρών και ιδιαίτερα με την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL) για τη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων και συνεδρίων, με στόχο την επιμόρφωση των μελών της Αστυνομίας. Επιπλέον, το Γραφείο μελετά τις σχετικές Αποφάσεις και Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Επίσης, λειτουργεί το Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Εκπαίδευσης Διασυνοριακού Ελέγχου (FRONTEX).

Φώτο Γκάλερι

Image