Αστυνομία Κύπρου

Μηχανοκίνητη Μονάδα Άμεσης Δράσης (ΜΜΑΔ)

Image

Η μονάδα ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1978 ύστερα από απόφαση της κυβέρνησης και αποτελεί υπηρεσία της Αστυνομίας μέσα στην έννοια του νόμου περί Αστυνομίας. Είναι μονάδα διοικητικά ανεξάρτητη και υπάγεται απ' ευθείας στον αρχηγό της Αστυνομίας. Κύρια αποστολή της είναι η αντιμετώπιση οργανωμένων πράξεων βίας που τείνουν να διασαλεύσουν την έννομη τάξη. Χρησιμοποιείται επίσης και για άλλες ειδικές αποστολές, όπως για παράδειγμα φρούρηση ξένων προσωπικοτήτων που επισκέπτονται την Κύπρο, και κυρίως αρχηγών κρατών, καθώς και σε δευτερεύουσες αποστολές, όπως η παροχή βοήθειας και κοινωνικών υπηρεσιών σε περιπτώσεις θεομηνιών, σεισμών, μεγάλων δυστυχημάτων κλπ. Κύριο χαρακτηριστικό της μονάδας είναι ότι έχει κατά 100% ικανότητα μηχανοκίνησης.

 

Η εκπαίδευση των μελών της είναι σκληρή και άρτια, γίνεται σε ειδικό κέντρο εκπαίδευσης και περιλαμβάνει:

 

α) Βασική εκπαίδευση νεοσυλλέκτων, διάρκειας 10-12 εβδομάδων, πάνω σε ειδικά αντικείμενα εκπαίδευσης μετά την αποφοίτησή τους από τη βασική σειρά μαθημάτων της Αστυνομικής Σχολής.

 

β) Διαρκή εκπαίδευση πάνω σε αντικείμενα προκεχωρημένου κύκλου εκπαίδευσης.

 

γ) Εκπαίδευση στελεχών, διάρκειας 6 εβδομάδων.

 

δ) Ταχύρρυθμη εκπαίδευση άλλων μελών της Αστυνομίας πάνω σε ειδικά αντικείμενα για εξύψωση της μαχητικής τους ικανότητας, διάρκειας 2 εβδομάδων.

Φώτο Γκάλερι

Image