Αστυνομία Κύπρου

Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία

Image

Η Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία αποτελεί τμήμα της Αστυνομικής Δύναμης Κύπρου. Διοικείται από ανώτερο αξιωματικό. Σκοπός της είναι η ικανοποιητική αστυνόμευση και περιπολία στα λιμάνια, σε ορμίσκους και σε αγκυροβόλια της Κύπρου όπου οι άκατοι και άλλα μικρά σκάφη της Αστυνομίας μπορούν να εκτελούν επιχειρήσεις. Η διάρθρωση του τμήματος αποφασίζεται σύμφωνα προς τις ανάγκες. Οι λιμενικοί και ναυτικοί σταθμοί αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αστυνομικής διεύθυνσης της περιοχής που εδρεύουν. Το προσωπικό των σταθμών διαιρείται σε δυο τμήματα, το λιμενικό και το ναυτικό.

 

Το λιμενικό τμήμα:

 

  1. Περιπολεί στις περιοχές των λιμανιών.
  2. Παρέχει φρουρούς εισόδου σε συνεργασία με τις τελωνειακές αρχές και την υπηρεσία αλλοδαπών.
  3. Παρέχει φρουρούς σε πλοία.
  4. Εκτελεί καθήκοντα γενικής αστυνομικής φύσεως στις περιοχές των λιμανιών.

 

Το ναυτικό τμήμα αποτελείται από τα πληρώματα των ακάτων και από προσωπικό συντήρησής τους. Μεταξύ άλλων:

 

  1. Προστατεύει ζωές και περιουσίες στη θάλασσα.
  2. Καταπολεμεί το λαθρεμπόριο.
  3. Καταπολεμεί την παράνομη αλιεία.
  4. Παρεμποδίζει την παράνομη μετανάστευση.
  5. Καταπολεμεί το εμπόριο ναρκωτικών, όπλων κλπ.

Φώτο Γκάλερι

Image
Image
Image