Άσφαξ

Ο Στέφανος Βυζάντιος, στη λέξη Άσφαξ αναφέρει ότι ήταν έθνος που ίδρυσε αποικία στην Κύπρο. Ίσως σχετιζόταν προς τους Σφήκες, κατοίκους της Σφήκειας, αρχαίας πόλης στην Εύβοια, την οποία αναφέρει και πάλι ο Στέφανος Βυζάντιος, προσθέτοντας ότι Σφήκεια ονομαζόταν και η Κύπρος.