Αγία Βαρβάρα

Image

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου που δεν υφίσταται σήμερα και είναι άγνωστο πότε και γιατί εγκαταλείφθηκε και διαλύθηκε. Βρισκόταν στην επαρχία Λευκωσίας και οπωσδήποτε δεν επρόκειτο για το χωριό που υπάρχει και σήμερα με το ίδιο όνομα.

 

Ο μεσαιωνικός αυτός οικισμός βρισκόταν στην περιοχή Τηλλυρίας, όπως φαίνεται σε παλαιούς χάρτες. Στον χάρτη της Κύπρου του Abraham Ortelius του έτους 1573 και σε άλλους παλαιούς χάρτες, το χωριό είναι σημειωμένο ως S. Barbara στην περιοχή του ακρωτηρίου του Λιμνίτη, παρά τη θάλασσα, κοντά στο χωριό Πωμός.