Γκούμπενμπεργκ Στέφανος φον Stephen von Cumppenberg

Image

Γερμανός προσκυνητής που επισκέφθηκε τη γενουατοκρατούμενη Αμμόχωστο στα 1449 -1450 και περιγράφει την κατάστασή της. Είδε ωραία κτίρια, αλλά το πιο μεγάλο τμήμα της πόλης ήταν έρημο κι εγκαταλειμμένο, όπως περίπου το περιγράφει στα 1476 ένας άλλος αυτόπτης, κάποιος Βενετός ναύαρχος. Η μαρτυρία του Γκούμπενμπεργκ είναι σημαντική γιατί προέρχεται από ουδέτερο παρατηρητή και βεβαιώνει τη γνωστή, και από αλλού, διαπίστωση ότι οι αναμορφωτικές ενέργειες της Εταιρείας (Officio) του Αγίου Γεωργίου, στην οποία η κυβέρνηση της Γένουας είχε εκχωρήσει την αποψιλωμένη Αμμόχωστο στα 1447, δεν μπόρεσε να κάμει σημαντικές ενέργειες για να την βοηθήσει να αναλάβει. Ακόμη και Γενουάτες έμποροι παρέβαιναν την εντολή να μη χρησιμοποιούν άλλο λιμάνι από την Αμμόχωστο για τις δοσοληψίες τους στην Ανατολή.