Γκυιγιουά Ιωάννης Φραγκίσκος Αλεξιανός Jean François Alexiano Guillois

Δραγομάνος του γαλλικού προξενείου στη Λάρνακα, κατά τη διάρκεια της εξέγερσης των Νικολάου Θησέως*, Γκιαούρ Ιμάμη* και Ιωαννίκιου* καλόγερου στα 1833 και κατά τα λίγα προηγούμενα και μετέπειτα χρόνια. Είναι γνωστός για το ότι πρόσφερε καταφύγιο στον Ιωαννίκιο στο προξενείο του για λίγους μήνες, όταν ο καλόγερος λίγο πριν από την εξέγερσή του κατέφυγε στη Σκάλα κυνηγημένος από τους Τούρκους, για κάποια τοπική παρανομία στο χωριό του Άγιος Ηλίας (καταπάτηση ξένου βοσκοτόπου, για την οποία ο ζαπίτης της Κώμης Κεπίρ δεν μπορούσε να τον συλλάβει). Κατά την περίοδο των λίγων αυτών μηνών, προφανώς σφυρηλατήθηκαν οι πολιτικές σχέσεις Ιωαννίκιου και Γάλλων, που οδήγησαν στην υποκίνηση και υποστήριξη του κινήματός του από αυτούς. Τότε ο Ιωαννίκιος συνδέθηκε και με τον γραμματέα του προξενείου Γεώργιο Λαπιέρ*, τον Θεόφιλο Θησέα* και άλλους που έπαιξαν ρόλο στο κίνημά του.