Αντικάνισσ΄ιον

Το δώρο που προσφέρεται από κάποιον, έναντι άλλου δώρου που έχει παραλάβει. Το δώρο που μας κάνουν λέγεται κανίσσ'ιν και το δώρο που δίνουμε ως ανταπόδοση της φιλοφρόνησης λέγεται αντικάνισσ’ιον. Οι λέξεις έχουν πιθανώς τη ρίζα τους στην αρχαία λέξη κάνης, που σημαίνει πανέρι πλεγμένο με καλάμια.