Ζακκάρια Εμμανουήλ Manuel Zaccaria

Γενουάτης ναύαρχος στόλου που έδρασε στην περιοχή μεταξύ Κύπρου και Αρμενίας (Κιλικίας). Μετά την πτώση της Άκρας (1291), ο πάπας Νικόλαος Δ' διέταξε τη σύσταση στόλου από 20 γαλέρες οι οποίες θα βρίσκονταν μόνιμα στα νερά της Κύπρου, με αποστολή να προστατεύουν το νησί αλλά και το γειτονικό βασίλειο της Αρμενίας. Προς το σκοπό αυτό, θα εισέφεραν για τη συντήρηση του στόλου τα πλούσια τάγματα των Ναϊτών και Ιωαννιτών ιπποτών οι οποίοι διέθεταν τεράστιες περιουσίες στην Κύπρο. Με απόφαση των καρδιναλίων, διοικητής του στόλου αυτού διορίστηκε ο ναύαρχος Εμμανουήλ Ζακκάρια. Επειδή όμως υπήρξαν αντιδράσεις για τον διορισμό του, κυρίως από πλευράς ανταγωνιστών των Γενουατών, ο Ζακκάρια υπηρέτησε στην Κύπρο για σύντομο διάστημα˙ ένα περίπου χρόνο.