Κάρπωσις

Image

Όπως διασώζει ο Ησύχιος, στη λέξη κάρπωσις: θυσία Ἀφροδίτης ἐν Ἀμαθοῦντι.

 

Δεν είναι γνωστό τι είδους θυσία ήταν η κάρπωσις που προσφερόταν στη θεά Αφροδίτη στην αρχαία Αμαθούντα. Αυτή όμως θα πρέπει να μην ήταν προσφορά σφαγμένων ζώων, γιατί όπως μαρτυρεί ο Εμπεδοκλής και διασώζει ο Πορφύριος (Περί ἀποχῆς Ἐμψύχων, 2, 21-22), στη θεά προσφέρονταν ζωγραφισμένα αντί πραγματικά ζώα γιατί ο βωμός της δεν επιτρεπόταν να λερώνεται από αίμα, καθώς και αρώματα και μέλι.

 

Συνεπώς είναι πολύ πιθανό ότι κάρπωσις ήταν προσφορά θυμιάματος, πράγμα που απαντάται και στην Παλαιά Διαθήκη («Λευϊτικόν», 2-9): κάρπωμα, ὀσμή εὐωδίας Κυρί.

 

Ίσως πάλι να επρόκειτο περί τελετής κατά την οποία προσφέρονταν στη θεά καρποί της γης. Όπως είναι γνωστό, η Αφροδίτη ήταν θεά της βλάστησης και της αφθονίας, της γονιμότητας και της καρποφορίας και, μεταξύ άλλων, οι πιστοί πρόσφεραν σ’ αυτήν φυτά, λουλούδια και καρπούς.