Ινστιτούτο Έρευνας Καρκίνου Κύπρου (CCRI)

Image

Το Ινστιτούτο Έρευνας Καρκίνου Κύπρου (The Cyprus Cancer Research Institute – CCRI) αποτελεί κοινοπραξία του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος και του Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου, με τη συμμετοχή του Ιδρύματος «Καίτης και Γιώργου Δαυίδ», το οποίο έχει προβεί σε δωρεά για την ανέγερση των  κτηριακών  εγκαταστάσεων  του. Η Έναρξη λειτουργίας Ινστιτούτου Έρευνας Καρκίνου Κύπρου (CCRI)  εγινε την 1η Ιουλίου 2019 με τη διεξαγωγή 1ης Συνεδρίας Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Στόχος του Ινστιτούτου είναι να καταστεί ένα κορυφαίο Κέντρο Έρευνας Καρκίνου, δημιουργώντας γέφυρες επικοινωνίας και  ανταλλαγής γνώσεων με άλλα Κέντρα στο εξωτερικό και στην Κύπρο, προσφέροντας παράλληλα ευκαιρίες κατάρτισης και εξειδίκευσης σε νέους επιστήμονες. Το Ινστιτούτο στοχεύει περαιτέρω να δημιουργήσει ένα εθνικό δίκτυο Ερευνητικής Αριστείας σε θέματα καρκίνου, αναδεικνύοντας με τον τρόπο αυτό την Κύπρο ως κέντρο έρευνας για τον καρκίνο και θεραπείας των ασθενών, καθώς και σε εκκολαπτήριο νέων επιστημόνων.

 

Βασικότεροι σκοποί του Ινστιτούτου είναι:

Η προώθηση της επιστημονικής και τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας στο χώρο της ογκολογίας.

Η δημιουργία ενός σύγχρονου ερευνητικού κέντρου για την εκπόνηση υψηλού επιπέδου πρωτοποριακής έρευνας στον ευρύτερο τομέα της ογκολογίας.

Η προσέλκυση και προώθηση της συμμετοχής νέων επιστημόνων στη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στον ευρύτερο τομέα της ογκολογίας.

Η προώθηση της επιστημονικής, ερευνητικής και ακαδημαϊκής συνεργασίας ανάμεσα σε κλινικούς, ακαδημαϊκούς και άλλους ερευνητικούς φορείς από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Η στήριξη και εποπτεία νέων επιστημόνων μεταδιδακτορικού επιπέδου για τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας  στους σχετικούς τομείς.

Η συνεργασία με ιατρικά ιδρύματα και οργανισμούς για τη διεξαγωγή κλινικής έρευνας και τη μεταφορά και εφαρμογή νέας επιστημονικής γνώσης και βέλτιστων πρακτικών στον κλινικό χώρο.

Η προσέλκυση εξωτερικής χρηματοδότησης για την ανάπτυξη νέων και διεπιστημονικών πεδίων έρευνας.

 

Κτίριο έκτασης 3111 τ.μ.

Το κτίριο το οποίο στεγάζει το Ινστιτούτο είναι συνολικού εμβαδού 3.111 τετραγωνικών μέτρων και φέρει το όνομα «Κτήριο Νίκολα Δαυίδ-Pinedo», εις μνήμην της κόρης των δωρητών βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Πανεπιστημιούπολης. Τα εγκαίνια ανέγερσης της Α' φάσης του κτιρίου έγιναν στις 22 Μαϊου 2023 από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, στην παρουσία του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής, Μαργαρίτη Σχοινά, της Ευρωπαίας Επιτρόπου για θέματα Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων, Στέλλας Κυριακίδου, του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη

Ο σχεδιασμός τουκτιρίου  έχει ανατεθεί, από τους δωρητές, στο αρχιτεκτονικό γραφείο Κοκκίνου και Κούρκουλας, το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, η διεύθυνση του έργου έχει ανατεθεί στην εταιρεία Diolkos, ενώ τη γενική εποπτεία του όλου έργου έχουν οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Πανεπιστήμιου Κύπρου. Το κτήριο περιβάλλει κήπος, δημιούργημα του Γιώργου Δαυίδ, ενώ διατηρήθηκε και το πλησιόχωρο παλαιό υδραγωγείο, ηλικίας 120 περίπου ετών, το οποίο θα αναδειχθεί.

 

Πηγή

The Cyprus Cancer Research Institute 

Polignosi

 

 

Φώτο Γκάλερι

Image