Λαυρέντιος ιερομόναχος

Image

Ιερωμένος που υπηρετούσε κατά το 1821 ως εφημέριος στην εκκλησία της Φανερωμένης στη Λευκωσία. Υπήρξε και αυτός ένα από τα εκατοντάδες θύματα της τουρκικής θηριωδίας που εκδηλώθηκε με τις εκτεταμένες σφαγές του Ιουλίου του 1821.

 

Όπως διασώζει ο Γ.Ι. Κηπιάδης (Ἀπομνημονεύματα..., Αλεξάνδρεια, 1888, σ. 17), ο Λαυρέντιος εκτελέστηκε στη Λευκωσία στις 10.7.1821, δηλαδή την επομένη της εκτελέσεως του αρχιεπισκόπου Κυπριανού και των επισκόπων. Καρατομήθηκε στο μικρό γεφύρι που βρισκόταν κοντά στην αγορά των «Πασματζίδικων», αφού είχε καταγγελθεί ότι στην εκκλησία της Φανερωμένης είχε κρύψει ποσότητα πυρίτιδας.

 

Κατά τον Λουί Λακρουά (Louis Lacroix), η Φανερωμένη είχε καταληφθεί από τους Τούρκους κι όλοι οι ιερείς της είχαν στραγγαλιστεί στις 9 Ιουλίου του 1821 (Excerpta Cypria, p. 464).

 

Πηγή:

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια