Αρτεμώ

Αναφέρεται ως ιέρεια στην Κύπρο της θεοποιημένης βασίλισσας Κλεοπάτρας Γ'. Ήταν κόρη του στρατηγού Σέλευκου. Μαρτυρείται σε επιγραφή των Ελληνιστικών χρόνων.