Νικόλαος επίσκοπος

Όνομα διαφόρων Λατίνων επισκόπων που υπηρέτησαν στην Κύπρο κατά τις περιόδους της Φραγκοκρατίας και της Βενετοκρατίας. Αναφέρονται:

 

1. Νικόλαος Hungarus: Λατίνος επίσκοπος Πάφου, των τελών του 13ου αιώνα. Το όνομά του μνημονεύεται σε έγγραφο της 10ης Σεπτεμβρίου του 1292. Αναφέρεται επίσης ότι παρέστη στη σύνοδο του Σεπτεμβρίου του 1298 που συνεκλήθη από τον Λατίνο αρχιεπίσκοπο Κύπρου Γεράρδο στη Λεμεσό.

 

2. Νικόλαος Α΄ Θωμάς ή Ammanatus: Λατίνος επίσκοπος Λεμεσού κατά το β΄ μισό του 14ου αιώνα. Αναφέρεται με τον τίτλο του εψηφισμένου επισκόπου Λεμεσού το 1376. Το 1380 μετετέθη στη Νεάπολη της Ιταλίας. Πέθανε στην Αβινιόν το 1396. Καταγόταν από την Πιστοΐα της Ιταλίας.

 

3. Νικόλαος Β΄: Δομινικανός επίσκοπος Λεμεσού των μέσων του 15ου αιώνα. Αναφέρεται από τον μεσαιωνικό χρονογράφο Γεώργιο Βουστρώνιο που τον μνημονεύει ως καπετάνον τόν 'πίσκοπον τῶν Φράγκων τόν φρά Νικολό.

 

Πήρε μέρος στα γεγονότα της διαμάχης για τον θρόνο της Κύπρου μεταξύ της βασίλισσας Καρλόττας και του ετεροθαλούς αδελφού της Ιακώβου Β΄. Αρχικά υποστήριξε την Καρλόττα και ύστερα ετάχθη υπέρ του Ιακώβου. Μάλιστα ο Ιάκωβος του ενεπιστεύθη και αποστολή στην Φλωρεντία το 1461, ενώ το 1460 ο Νικόλαος είχε ενεργήσει εκ μέρους της Καρλόττας με σκοπό τον συμβιβασμό της με τον Ιάκωβο.

 

4. Νικόλαος Γ΄ Δονάτος: Επίσκοπος Λεμεσού, γόνος της γνωστής ευγενούς οικογένειας Δονάτο της Βενετίας. Μαρτυρείται από έγγραφο ότι κατείχε τον θρόνο κατά το 1481. Πιθανώς δε μέχρι το 1493 ή 1495.

 

5. Νικόλαος Δ΄ Dolce: Επίσκοπος Λεμεσού. Μαρτυρείται από έγγραφο ότι κατείχε τον θρόνο κατά το 1496.

 

6. Νικόλαος Α΄ de Tenda: Δομινικανός, επίσκοπος Αμμοχώστου. Υπήρξε σύμβουλος του Σίγκμουντ, βασιλιά της Πολωνίας. Στον θρόνο Αμμοχώστου τοποθετήθηκε τον Δεκέμβριο του 1417. Παρέμεινε, πιθανώς, στο ίδιο αξίωμα μέχρι τον θάνατό του που συνέβη τον Ιανουάριο του 1427.

 

7. Νικόλαος Β΄ de Corso: Επίσκοπος Αμμοχώστου, μάρτυρας τον Ιανουάριο του 1432 στο γάμο της Άννας (κόρης του βασιλιά της Κύπρου Ιανού) με τον Λουδοβίκο Ι, δούκα της Σαβοΐας. Ο γάμος είχε γίνει στη Λευκωσία (1.1.1432).