«Νέα Εφημερίς της Λευκωσίας»

Image

Δισεβδομαδιαία εφημερίδα που κυκλοφόρησε το πρώτο της φύλλο στη Λευκωσία στις 11 Ιανουαρίου.1962. Η εφημερίδα κυκλοφορούσε κάθε Δευτέρα και Πέμπτη. Εκδότης και διευθυντής της ήταν ο Ανδρέας Γάβρης. Σε κατοπινό στάδιο η εφημερίδα έγινε εβδομαδιαία και κυκλοφορούσε κάθε Πέμπτη. Ανέστειλε την έκδοσή της στις 26 Δεκεμβρίου 1963.