Ολβιανός άγιος

Άγνωστος στους συναξαριστές άγιος. Αναφέρεται από τον μεσαιωνικό χρονογράφο Λεόντιο Μαχαιρά ως ένας από τους 300 «Αλαμάνους» αγίους που ήλθαν στην Κύπρο από την Παλαιστίνη, σε άδηλο χρόνο, κι ασκήτευσαν σε διάφορα μέρη του νησιού. Κατά τον Λεόντιο Μαχαιρά, ο «Αλαμάνος» άγιος Ολβιανός ασκήτευσε σε περιοχή του χωριού Λάρνακας της Λαπήθου, όπου κατά τα Μεσαιωνικά χρόνια πιθανώς υφίστατο μοναστήρι στο όνομά του:

 

... Ὁμοίως εἰς τό χωργιόν τόν Λάρνακαν ἒνι ἡ μονή τοῦ  ἁγίου Ὀλφιανοῦ  ἀπό τούς τ' [=από τους 300].

 

Πιθανόν όμως να μην επρόκειτο για μοναστήρι, αφού στο κυπριακό γλωσσικό ιδίωμα η λέξη μονή μπορεί να ερμηνευθεί και ως ο χώρος στον οποίο ο άγιος εμόνασε.