Σεντούκας Χατζηκωνσταντίνος

Image

Δραγομάνος, δηλαδή επίσημος μεταφραστής του Οθωμανικού κράτους, στην Κύπρο κατά τις αρχές του 18ου αιώνα. Αντίθετα προς τους άλλους δραγομάνους της Κύπρου κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, ο Χατζηκωνσταντίνος Σεντούκας δεν είχε διοριστεί στην Κύπρο από την Πύλη αλλά είχε σταλεί στο νησί από την Κωνσταντινούπολη.

 

Για τις εξουσίες και τον θεσμό των δραγομάνων γενικότερα, βλέπε στο ανάλογο λήμμα.