Ύψαροι

Image

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Ευρισκόταν κάπου στην πεδιάδα της Μεσαορίας, δηλαδή κάπου μεταξύ Λευκωσίας και Αμμοχώστου, όμως ο οικισμός αυτός δεν ευρίσκεται σημειωμένος σε παλαιούς χάρτες, και έτσι δεν γνωρίζουμε πού περίπου ευρισκόταν.

 

Η μοναδική περί του οικισμού αυτού πληροφορία προέρχεται από το γνωστό χειρόγραφο Λειμωνίδα, της περιόδου της Βενετοκρατίας. Στο χειρόγραφο μνημονεύεται ο οικισμός Ipsari, που περιλαμβάνεται μεταξύ εκείνων που διοικητικά υπάγονταν στην επαρχία της Μεσαορίας. Ουδεμία άλλη πληροφορία υπάρχει. Τοπωνύμια Ύψαροι απαντώνται σε διάφορα μέρη της Κύπρου και υποδηλώνουν περιοχές με λόφους ή υψώματα από πετρώματα γύψου. Στη Μεσαορία, τέτοια τοπωνύμια υπάρχουν σε περιοχές των χωριών Άγιος Ηλίας, Γαστριά και Γύψου, και πιθανώς κάπου εκεί ίσως να υφίστατο ο μεσαιωνικός αυτός οικισμός. Ο οποίος, πάντως, δεν υπήρξε ποτέ σημαντικός, και φαίνεται ότι ήταν μεταξύ των πάρα πολλών που διαλύθηκαν κατά την περίοδο της Οθωμανικής κατοχής της Κύπρου.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια