«Φιλολογική Κύπρος»

Image

Ετήσιο επιστημονικό δελτίο του Πνευματικού Ομίλου Κύπρου, που άρχισε να εκδίδεται το 1960. Περιέχει επιστημονικές εργασίες, άρθρα και μελέτες για φιλολογικά, λογοτεχνικά, ιστορικά, λαογραφικά και άλλα θέματα που αναφέρονται στην επιστημονική δραστηριότητα των μελών του Ὁμίλου. Πριν από το 1960 εκδιδόταν με τον τίτλο Δελτίον Πνευματικοῦ  Ὀμίλου Κύπρου.