Ασκληπιού λατρεία

Image

Η λατρεία του Ασκληπιού ως θεότητας μαρτυρείται στην αρχαία Ελλάδα τουλάχιστον από τον 7ο π.Χ. αιώνα και πολλά λατρευτικά κέντρα, τα λεγόμενα ασκληπιεία, υπήρχαν σε πολλά ελληνικά μέρη με γνωστότερα εκείνα στην Κω, στην Επίδαυρο, στη Ρόδο, στην Πέργαμο, στη Σικυώνα, στην Τρίκκη, στη Φωκίδα, κ.α. Συνήθως στα ασκληπιεία ο θεός λατρευόταν μαζί με την κόρη του την Υγεία. Τα λατρευτικά αυτά κέντρα ήσαν ταυτόχρονα και θεραπευτήρια και βρίσκονταν κτισμένα σε υγιεινές και ωραίες τοποθεσίες. Διάφορες θεραπευτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνταν στα θεραπευτήρια αυτά ήταν οι δίαιτες ή νηστείες, μαλάξεις, υπνοθεραπείες, υποβολές, ειδικά λουτρά και διάφορες ασκήσεις.

 

Στην Κύπρο η λατρεία του Ασκληπιού, συνήθως μαζί με την Υγεία, μαρτυρείται στην Νέα Πάφο, όπου έχει ανασκαφεί κι ένα ασκληπιείον, στην Ταμασσό και σε άλλα μέρη της Κύπρου, όπως προκύπτει από την μαρτυρούμενη σε επιγραφές ύπαρξη αρχιερέων του Ασκληπιού, υπεύθυνων για όλα τα ιερά στο νησί. Αγάλματα του Ασκληπιού βρέθηκαν στη Σαλαμίνα, στο Κούριον και στην Πάφο, καθώς και αγάλματα της Υγείας.