Ζωνάριν

Image

Έτσι λέγεται στην Κύπρο το ουράνιο τόξο, επειδή μοιάζει με πολύχρωμη ζώνη που ζώνει τον ουρανό.

 

Σε μερικές περιοχές της Κύπρου ζωνάριν λέγεται και η ζώνη που, σύμφωνα προς παλαιό έθιμο, ζώνονται διάφορες εκκλησίες.

 

Ζωνάριν λέγεται επίσης σε μερικές περιοχές και η περισσότερο γνωστή ως ζώστρα, η ζώνη των βρακάδων (για την οποία βλέπε λήμμα ζώστρα).