Ιουστίνος Μάρκος Ιουνιανός

Συγγραφέας της Αρχαιότητας που έζησε πιθανότατα τον 2ο/3ο αιώνα μ.Χ. Ο Ιουστίνος έγραψε στα λατινικά μια περίληψη της Παγκόσμιας Ιστορίας του Τράγου Πομπήιου (σύγχρονου του Ιουλίου Καίσαρος) Ιστορίαι Φιλιππικαί. Το έργο του Ιουστίνου, που είχε τον τίτλο Epitoma Historiarum Philippicarum Pompei Trogi (Επιτομή των Φιλιππικών Ιστοριών του Πομπήιου Τράγου), μολονότι άχρωμο και ανιαρό, περιέχει μερικά πολύ ενδιαφέροντα χωρία, τα οποία διασώζουν σημαντικά γεγονότα της αρχαίας ιστορίας. Ανάμεσά τους περιλαμβάνεται και μια μαρτυρία για το έθιμο της ιερής πορνείας που υπήρχε στην Κύπρο κατά την Αρχαιότητα. Οι Κύπριοι, γράφει ο Ιουστίνος, είχαν έθιμο, πριν από τον γάμο των κοριτσιών τους, να τα στέλνουν, σε καθορισμένες μέρες, στην παραλία για να εξασφαλίζουν εκεί, με την άσκηση της πορνείας, τα χρήματα της προίκας τους. Το έθιμο αυτό εθεωρείτο προσφορά στη θεά Αφροδίτη. Ο Ιουστίνος αναφέρει σχετικά και ένα περιστατικό αρπαγής ογδόντα τέτοιων κοριτσιών από την ακτή της Κύπρου και απαγωγής τους με πλοία.

(Για την αρπαγή των κοριτσιών βλέπε λήμμα Διδώ ή Ελίσσα. Για το έθιμο της ιερής πορνείας βλέπε σχετικό λήμμα).