Κορνέσιος Χατζηνικόλας

Image

Προύχοντας της Λευκωσίας, αδελφός του δραγομάνου Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου. Όπως γράφει ο Κηπιάδης, βρισκόταν στην Κύπρο το 1821, οπότε συνελήφθη από τους Τούρκους κι εκτελέστηκε στη Λευκωσία μαζί με τον αρχιεπίσκοπο Κύπρου Κυπριανό, τους επισκόπους και πολλούς άλλους, κληρικούς και λαϊκούς, κατά τις εκτεταμένες σφαγές του Ιουλίου του τραγικού εκείνου χρόνου.

Φώτο Γκάλερι

Image
Image