Λορεντάνο Μάρκο Marco Loredano

Image

Βενετός ανώτατος αξιωματούχος στην Κύπρο κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας. Υπηρέτησε, συγκεκριμένα, ως καπετάνιος της Αμμοχώστου μεταξύ 1550 και 1552.