Μαζούκι

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου που δεν υφίσταται σήμερα. Αναφέρεται από τον ιστορικό του 16ου αιώνα Φλώριο Βουστρώνιο ως φέουδο κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας. Ο Φλώριος γράφει την ονομασία του χωριού ως Mazzucchi. Είναι ασαφής η πραγματική ονομασία – ίσως Μαζάκι;.

 

Ο Φλώριος δεν δίνει ούτε ένδειξη ως προς το πού ακριβώς βρισκόταν. Δίνει μόνο την πληροφορία ότι κατά την αναδιανομή των φέουδων στην οποία προέβη ο βασιλιάς της Κύπρου Ιάκωβος Β΄ μετά την άνοδό του στο θρόνο το 1460, το χωριό αυτό, μαζί με 6 άλλα, δόθηκαν σε κάποιον αξιωματούχο Ντομένικο ντε Μεσσίνα.