Νέμεσος

Μεσαιωνική ονομασία της Λεμεσού. Βλέπε σχετική αναφορά στο λήμμα Λεμεσός πόλη (κεφάλαιο ονομασίες) .