Φιλάγριος άγιος και επίσκοπος

Image

Σύμφωνα προς το Συναξάριον της Κωνσταντινουπόλεως, ο άγιος Φιλάγριος μνημονεύεται στις 9 Φεβρουαρίου. Αναφέρεται δε ότι είχε διατελέσει επίσκοπος στην Κύπρο κατά τον 1ο μ.Χ. αιώνα, κι ότι είχε διατελέσει μαθητής του αποστόλου Πέτρου, είχε δε υποστεί μαρτυρικό θάνατο. Ο αρχιμανδρίτης Κυπριανός αναφέρει τον άγιο Φιλάγριο ως επίσκοπο Σόλων, ενώ αλλού αναφέρεται ως επίσκοπος Κουρίου.

 

Ο μεσαιωνικός χρονογράφος Λεόντιος Μαχαιράς, στον κατάλογο των Κυπρίων ιεραρχών που παραθέτει (Χρονικόν, παρ.30), αναφέρει και το όνομα του Φυλαρίου τοῦ  ἁγιωτάτου ἐπισκόπου Πάφου. Ο αναφερόμενος Φυλάριος ταυτίζεται από μερικούς μελετητές με τον Φιλάγριο, ο οποίος φέρεται, έτσι, ως επίσκοπος είτε του Κουρίου είτε της Πάφου είτε των Σόλων. Μερικοί πάλι μελετητές θεωρούν ότι ο Φυλάριος επίσκοπος Πάφου ταυτίζεται με τον Ιλαρίωνα τον Νέον.

 

Ο Estienne de Lusignan αναφέρει επίσης τον Φιλάγριο, αλλά δεν διευκρινίζει ποιας έδρας είχε διατελέσει επίσκοπος. Αλλά στον κώδικα Πετροπόλεως αρ. 231, ο Φιλάγριος αναφέρεται ως επίσκοπος Κουρίου (Φιλαγρίου ἐπισκόπου Κύπρου τοῦ εἰς Κούριν).

 

Εάν πράγματι ο άγιος Φιλάγριος είχε υπάρξει μαθητής του αποστόλου Πέτρου, θα πρέπει να ήταν είτε μη Κύπριος είτε Κύπριος που είχε ζήσει στο εξωτερικό (αφού ο απόστολος Πέτρος δεν είχε έλθει στην Κύπρο). Πάντως, κατά το Μηναῖον, ο Φιλάγριος τῆς Κυπρίων ἀρχιερεύσας καί διδάσκων καί αὐτός ἐπί τῷ  ὀνόματι τοῦ Χριστοῦ καί πολλούς πειρασμούς ὑπομείνας, ὑπέρ τῆς ἀληθοῦς πίστεως πρός Κύριον ἐξεδήμησεν.