Κύπριος καπετάν Γιώργης

Αγωνιστής στην ελληνική επανάσταση του 1821. Καταγόταν από την Κύπρο, αλλά μας είναι άγνωστο από πού ακριβώς. Στην επαναστατημένη Ελλάδα πήγε εθελοντικά κι εντάχθηκε στον αγώνα από την αρχή του. Πολέμησε καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, μέχρι τη λήξη του, και διακρίθηκε ως αγωνιστής και ως αξιωματικός, προήχθη δε μέχρι τον βαθμό του χιλιάρχου. Πήρε μέρος σ' όλες σχεδόν τις σημαντικές μάχες και εκστρατείες, υπηρετώντας υπό τις διαταγές των γνωστότερων αρχηγών της επανάστασης, όπως αποδεικνύεται από διάφορα έγγραφα που σώθηκαν στα ελληνικά κρατικά αρχεία.

 

Μετά το τέλος του αγώνα παρέμεινε στην Ελλάδα.