Λουκάς άγιος, Κοράκου

Image

Μικρή μονόκλιτη ξυλόστεγη εκκλησία στα βορειοανατολικά του χωριού. Σύμφωνα με επιγραφή πάνω από τη βόρεια είσοδο, κτίσθηκε το 1697. Στη βόρεια πλευρά της εκκλησίας προστέθηκε σε νεότερα χρόνια ανοικτή πασσαλοστήρικτη βεράντα. Η σημαντική εικόνα της Σταύρωσης που αναφέρει ο D. Talbot Rice είχε μεταφερθεί στη μητρόπολη της Κερύνειας και, όπως και οι άλλες εικόνες που βρίσκονταν εκεί, κλάπηκαν από τους Τούρκους το 1974.