Μαυροκόλυμπος ποταμός

Image

Ποταμός μήκους 15 περίπου χιλιομέτρων, στην επαρχία Πάφου. Πηγάζει από τα βουνά της Πάφου μεταξύ των χωριών Τσάδα και Στρουμπί (υψόμετρο 600 περίπου μέτρων) και χύνεται στη θαλάσσια περιοχή δυτικά του τσιφλικιού των Ποτίμων.

 

Από τις πηγές μέχρι τις εκβολές του ο Μαυροκόλυμπος ρέει πάνω στις αποθέσεις του σχηματισμού Λευκωσίας (ασβεστολιθικοί ψαμμίτες, κροκάλες και ψαμμιτικές μάργες), τις αποθέσεις του σχηματισμού Πάχνας (εναλλασσόμενες στρώσεις κιμωλιών, μαργών και ψαμμιτών), τις αποθέσεις του σχηματισμού Λευκάρων (κιμωλίες, μάργες και κερατόλιθοι), τα πετρώματα του συμπλέγματος των Μαμωνιών, τους σερπεντινίτες, τις προσχώσεις των αναβαθμίδων, και τις πρόσφατες αλλουβιακές αποθέσεις της Ολόκαινης γεωλογικής περιόδου. Εξάλλου τα είδη των εδαφών που αναπτύχθηκαν πάνω στα πετρώματα της διαδρομής είναι τα ασβεστούχα, τα εδάφη του σχηματισμού των Μαμωνιών και τα προσχωσιγενή.

 

Η μέση ετήσια βροχόπτωση κατά μήκος της κοιλάδας του ποταμού κυμαίνεται μεταξύ 450 και 650 χιλιοστομέτρων, ενώ η χρήση γης ποικίλλει από αμπέλια και χαρουπιές μέχρι σιτηρά, λαχανικά και φρουτόδεντρα.

 

Πάνω στον Μαυροκόλυμπο κατασκευάστηκε μεταξύ των ετών 1964 και 1967 χωμάτινο φράγμα χωρητικότητας 2.180.000 μ³, που σκοπός του είναι η άρδευση 450 περίπου εκταρίων γης πρωΐμων λαχανικών των χωριών Έμπα, Χλώρακα και Κισσόνεργα.