Πουλιά της Κύπρου

Αφιερώματα

Image

Στην Κύπρο απαντώνται συνολικά περί τα 350 είδη πουλιών. Από τα είδη αυτά 2 μόνο είναι γηγενή, άλλα 35 είναι ενδημικά και τα υπόλοιπα 313 είδη είναι αποδημητικά. Τα περισσότερα είδη πουλιών, που είτε είναι ενδημικά είτε περνούν από την Κύπρο σαν μετανάστες το φθινόπωρο και την άνοιξη.

Λήμματα Αφιερώματος

Πουλιά της Κύπρου

Η Κύπρος βρίσκεται σε εξαιρετικά σημαντική, από πολλές απόψεις, γεωγραφική θέση. Βρίσκεται μεταξύ...

Ζαρτίλι

Η γνωστή στην Ελλάδα καρδερίνα. Carduelis carduelis. Οικογένεια: Ακανθιλιδών (Fringillidae). Είνα...

Πέρτικος

Ο πέρτικος ή πέρτικα (η) ή περτίτζιν (το) είναι ένα από τα ωραιότερα ε...

Σπουργίτι

Τα σπουργίτια αποτελούν τα πιο γνωστά και συμπαθητικά πουλιά στους ανθρώπους καθώς τα συναντούμε ...

Φάσσα

Columba palumbus. Οικογένεια: Columbidae.  Ένα από τα πολύ γν...

Φραγκολίνα ή αυτοτζ’ινάρα ή κοστέσσερα πεθερά

Φραγκολίνα. Το κοινό και επιστημονικό της όνομα είναι Black Francolin – Francolinus francolinus (...

Αδόνιν ή αηδόνα ή αηδόνι

Επιστημονικό όνομα: Luscinia Megarhynchos. Οικογένεια: Turdidae. Είναι αποδημητικό πουλί που στην...

Πετροσιελίονον ή πετροχελίδονο

Το πετροχελίδονο. Στην Κυπριακή διάλεκτο με το όνομα πετροσιελίονα είναι γνωστά στην Κύπ...

Χήνα

Οι χήνες συγκαταλέγονται στα μεγαλύτερα και βαρύτερα ιπτάμενα πουλιά που συναντάμε στον πλανήτη. ...

Βαλτομπεκάτσα

Black-tailed godwit - Limosa limosa (Linnaeus,1758) βαλτομπεκάτσα. Η βαλτομπεκάτσα ανήκει στη μεγ...

Αετός, αετοί

Aquila-Circaetus, οικογένεια Falconidae. Από την οικογένεια των αετών της Ευρώπης, στην Κύπρο...

Γερακίνα

Στον πλανήτη συναντάμε περισσότερα από 45 διαφορετικά είδη γερακίνων (Buzzard) και τις συναντάμε ...

Περτικοσάχινο

Στον πλανήτη συναντάμε περισσότερα από πεντακόσια πενήντα διαφορετικά είδη αρπακτικών πουλιών, τα...

Γύπας

Ο γύπας με το επιστημονικό όνομα  GriffonVulture (Gypsfulvus), Γύπας ο πυρόχρους ή Όρνιο, αποτελε...

Φυλλοσκόπος

Στην Κύπρο έχουν καταγραφεί (μαζί με τα αποδημητικά) περίπου 410 είδη πουλιών, και αυτός ο αριθμό...

Γλάρος, γλάροι

Οι γλάροι είναι θαλασσοπούλια και ανήκουν στην οικογένεια Λαριδών όπως και οι Στερνίδες η γλαρόνια...

Άλλα Αφιερώματα