Μεσαιωνικοί οικισμοί που έχουν εκλείψει

Αφιερώματα

Image

H Mεσαιωνική περίοδος στην Κύπρο ξεκινά  με την παραχώρηση του νησιού στους Λουζινιανούς το 1192 μ.Χ. Αργότερα, η  κατάκτηση της Κύπρου από τους Φράγκους και τους Ενετούς μέχρι το 1571 μ.Χ. στιγματίζει το νησί έχοντας αφήσει τη σφραγίδα τους σε διάφορα σημεία του νησιού, σε κάστρα, οικισμούς, οχυρώσεις και  εκκλησιαστικά μνημεία. Το μεσαιωνικό παρελθόν του νησιού αποτυπώνεται ανάγλυφο στα μνημεία που σώζονται από αυτή την περίοδο, τόσο στις πόλεις όσο και  στα χωριά της Κύπρου. Υπάρχει όμως και ένα κομμάτι άγνωστο στους περισσότερους καθώς πολλά τέτοια κτίσματα και κυρίως οικισμοί έχουν εξαφανιστεί στο πέρασμα του χρόνου. Μοναδικό στοιχείο για την ύπαρξή τους  ταξιδιώτες που επισκέφτηκαν το νησί εκείνα τα χρόνια και άφησαν τη δική τους μαρτυρία, χάρτες της εποχής αλλά και τοπωνύμια που σώζονται μέχρι σήμερα.

 

 

 

 

Λήμματα Αφιερώματος

Σίντης

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Ευρισκόταν στην επαρχία της Πάφου, το...

Σαλαμάνος ή Αλαμάνος

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Δεν μνημονεύεται στις υπάρχουσες παλαι...

Ρηγάτικο

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Ο οικισμός μνημονεύεται από τον Φλώριο...

Καλαμούλλι

Κυπριακό χωριό που υφίστατο κατά τα μεσαιωνικά χρόνια και που δεν υφίσταται πια. Ο Λεόντιος Μαχαι...

Μνασίν

Ονομασία δυο τοποθεσιών, μιας στην περιοχή του χωριού Πελέντρι της επαρχίας Λεμεσού και μιας στην...

Χρυσοπράσινη

Τοποθεσία και, πιθανώς, οικισμός της Μεσαιωνικής Κύπρου, κάπου κοντά στην Αμμόχωστο. Δεν σημειώνε...

Τριδάτος ή Τριτάτος

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, στην επαρχία της Λάρνακας και κοντά στην ίδια την πόλη της Λάρνα...

Τρασειά

Μεσαιωνικός οικισμός που δεν υφίσταται πλέον. Βρισκόταν στα νότια του σημερινού χωριού  Άχνα και...

Τράπεζα

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται πλέον. Βρισκόταν στην περιοχή του σημερινού χω...

Τενούριν

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Ωστόσο, ο οικισμός ευρίσκεται σημειωμέ...

Στεφάνι ή Στεφάνου

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Φαίνεται να ήταν ο ένας από τους δύο δ...

Σταυρός

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Ευρισκόταν στην επαρχία της Λάρνακας,...

Άγιος ή Τίμιος Σταυρός

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου που σε άγνωστο χρόνο, αλλά πάντως μετά τον 16ο αιώνα, διαλύθηκε κ...

Άγιος Φωκάς

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου που δεν υπάρχει σήμερα. Βρισκόταν στην πεδιάδα της Μεσαορίας, στα...

Αναχίδα

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου που δεν υφίσταται σήμερα. Βρισκόταν στην Καρπασία, ανατολικά του...

Δεματόνα

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υπάρχει σήμερα. Σε παλαιό χειρόγραφο, της περιόδου της Β...

Θεμοκρήνη ή Θερμοκρήνη

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου που δεν υπάρχει πια, γιατί καταστράφηκε κατά την περίοδο της Τουρ...

Ίδραμη

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Σε παλαιό χειρόγραφο, της περιόδου της...

Κακορατζιά

Τοποθεσία και, πιθανότατα, μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου που δεν υπάρχει σήμερα. Ο Λεόντιος Μαχ...

Κακοτρύγητη ή Κακοτρίτη

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Αναφέρεται από τον μεσαιωνικό Κύπριο χ...

Kιόνια

Με την ονομασία Κιόνια υπήρχε, εκτός από τη γνωστή κορυφή της οροσειράς του Τροόδους (πά...

Κορωνειά

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Μνημονεύεται σε δυο χειρόγραφα των Μεσ...

Αρά

Ονομασία δυο μεσαιωνικών οικισμών της Κύπρου που δεν υπάρχουν σήμερα. Και οι δυο βρίσκονται σημει...

Λάρα

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται πια, επιζεί όμως ως τοπωνύμιο στην επαρχία Πάφ...

Τράπος Τράπεζος

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα, στην επαρχία της Λευκωσίας και κοντά σ...

Λευκομιάτης ή Λευκωμιάτης ή Λευκωμιάς

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου που δεν υφίσταται πια. Βρισκόταν, σύμφωνα προς τις πηγές, κοντά σ...

Μαντία ή Μανδία

Λόφος, αλλά και μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Ευρισκόταν πολύ κοντά...

Μαυρομαρία

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Ήταν, κατά πάσαν πιθανότητα, δίδυμος ο...

Μαχαιρώνας ή Μασ’αιρώνας

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υπάρχει σήμερα. Σε παλαιούς χάρτες (λ.χ. Abraham Orteliu...

Μέλισσα

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Σε παλαιούς χάρτες του 16ου και του 17...

Μήλο του Αδάμ

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Ευρισκόταν στην επαρχία Αμμοχώστου, μά...

Mοραμπί

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Σε παλαιό χειρόγραφο (Λειμωνίδα) αναφέ...

Οκνοχώρι

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Ευρισκόταν στην περιοχή της Μόρφου, κο...

Ορόγκου

Μεσαιωνικός οικισμός που δεν υφίσταται πια. Βρισκόταν στην επαρχία Λεμεσού, νότια του χωριού Ζωοπ...

Ούριον

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Ευρισκόταν στην επαρχία Λευκωσίας και...

Παλαιχώρι

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Ευρισκόταν στην επαρχία της Αμμοχώστου...

Παλαμίδα

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου που δεν υφίσταται πλέον. Αναφέρεται από τον μεσαιωνικό χρονογράφο...

Παραδείσι

Το Παραδείσι βρισκόταν βόρεια του χωρίου Λιμνιά της επαρχίας Αμμοχώστου, όχι μακριά από τη θαλάσσια...

Παρασόλια

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Ευρισκόταν στην επαρχία της Λάρνακας,...

Πατάνα Παντάνασσα

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Δεν αναφέρεται σε παλαιά κείμενα, αλλά...

Άλλα Αφιερώματα