Τα ερπετά της Κύπρου

Αφιερώματα

Image

Τα ερπετά αποτελούν ομοταξία σπονδυλωτών ζώων που περιλαμβάνει περί τα 6.000 είδη σήμερα και που σε παλαιότερες εποχές ήσαν κατά πολύ περισσότερα αλλά εξαφανίστηκαν. Υπολογίζεται ότι εμφανίστηκαν στη Γη πριν από 300 εκατομμύρια χρόνια. Τα γενικά τους χαρακτηριστικά είναι ότι αναπνέουν στον αέρα, δεν έχουν φτερά, δεν έχουν τρίχωμα, το δέρμα τους καλύπτεται με λέπια και η γονιμοποίησή τους είναι εσωτερική.

Λήμματα Αφιερώματος

Ερπετά

Τα ερπετά (reptilia) αποτελούν ομοταξία σπονδυλωτών ζώων που περιλαμβάνει περί τα 6.000 είδη σήμε...

Φίνα

Η φίνα ή οχιά, κοντονούρα ή πατσάλα με το επιστημονικό και κοινό όνομα Macrovipera lebetina (Βlun...

Θερκό

Το θερκό με το κοινό και επιστημονικό όνομα Black whip Snake – Dolichophisjugularis (Linnaeus, 17...

Νερόφιδο

Το κυπριακό νερόφιδο (αγγλικά Grass snake) με το επιστημονικό όνομα Natrix natrix cypriaca (Linna...

Δρόπης

Στην Κύπρο συναντάμε είκοσι δύο διαφορετικά είδη ερπετών. Έντεκα είδη σαυρών, δύο είδη θαλάσσιων ...

Ανήλιος

Στην Κύπρο συναντάμε 22 διαφορετικά είδη ερπετών. 11 είδη σαύρας, δύο είδη θαλάσσιων χελωνών, μία...

Μισιαρός

Στην Κύπρο συναντάμε 22 διαφορετικά είδη ερπετών, εκ των οποίων τα οκτώ είναι φίδια, τα τρία είνα...

Κουρκουτάς

Οι σαύρες ανήκουν στα ερπετά και σε ολόκληρο τον πλανήτη συναντάμε πέρα των 6.000 διαφορετικών ει...

Χαμαιλέοντας

Οι σαύρες ανήκουν στα ερπετά και σε ολόκληρο τον πλανήτη συναντούμε πέρα από 6.000 διαφορετικά εί...

Αλιντζαύρα

Η σαύρα, της οικογένειας των ερπετών, υπόταξης σαυροειδών, υφομοταξίας λεπιδοσαύρων. Η οικογένεια...

Χελώνα

Στις θάλασσες της Κύπρου εμφανίζονται και αναπαράγονται δυο είδη θαλάσσιας χελώνας, που ανήκουν σ...

Φίδια της Κύπρου

Στην Κύπρο συναντάμε 22 διαφορετικά είδη ερπετών. Έντεκα είδη σαύρας, δύο είδη θαλάσσιων χελωνών,...

Άλλα Αφιερώματα