Θάμνοι της Κυπριακής χλωρίδας

Αφιερώματα

Image

Οι θάμνοι είναι ένα σημαντικό μέρος της χλωρίδας της Κύπρου. Διακρίνονται σε ψηλούς θάμνους που το ύψος τους κυμαίνεται από 2-6 μέτρα και σε χαμηλούς θάμνους που το ύψος τους φτάνει μέχρι τα 2 μέτρα. Πολλούς από αυτούς περιλαμβάνονται στον κατάλογο των «Αυστηρά Προστατευομένων ειδών χλωρίδας της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη διατήρηση της Ευρωπαϊκής Άγριας Ζωής και των Φυσικών Οικοτόπων».Για το λόγο αυτό η Κύπρος αποτελεί ένα χώρο μεγάλου ενδιαφέροντος για τους φυσιολάτρες και ένα πραγματικό παράδεισο για τους βοτανολόγους.

Λήμματα Αφιερώματος

Τρεμιθκιά ή τριμιθκιά

Επιστημονική ονομασία: Pistacia. Αυτοφυόμενος στην Κύπρο θάμνος που απαντάται σε δυο είδ...

Αροδάφνη

Λέγεται και αοράφνη ή αοράφνα ή πικροδάφνη. Νήριον, κοινώς ροδοδάφνη....

Ξισταρκά

Λέγεται και λαδανιά, λουβιδκιά, λεουδκιά, ληωνιά, λεούτιν. Είναι από τα πιο χαρακτηριστικά είδη...

Βάτος

Λέγεται και βαδκιά ή και φραμός. Στην Ελλάδα λέγεται επίσης βάτος. Αυτοφυόμενο δικότυλο φυτό...

Στερατζιά

Λέγεται και στέρακος(ο). Ο στύραξ των αρχαίων Ελλήνων. Επιστημονική ονομασία: Styra...

Αντρουκλιά

Θαμνώδες και αειθαλές δέντρο που αυτοφύεται στις δασώδεις ορεινές περιοχές της Κύπρου. Στην Ελλάδ...

Λατζιά

Δρυς η κληθρόφυλλος. Είδος χαμηλής δρυός που αυτοφύεται σε αφθονία στην Κύπρο αλλά δεν απαντάται ...

Παπουτσοσυτζιά, παπουτσόσυκον

Φραγκοσυκιά ή φαραοσυκιά ή αραποσυκιά. Οπουντία η ινδική συκή. Opuntia ficus-indica....

Σσινιά, σσίννος

Πιστακιά η σχίνος, κοινώς σχίνος, εις δε το κυπριακό γλωσσικό...

Σπαλαθκιά ή σπαλαδκιά

Λέγεται και ρασ'ίν (το). Ασπάλαθος. Δυο είδη αυτοφυών στην Κύπρο θάμνων...

Μερσινιά ή μερσίνιν

Λέγεται και αρκομερσίνιν (το). Μύρτος ο κοινός, κοινώς μυρτιά. Επιστημ...

Άλλα Αφιερώματα