Αρχαίοι Κύπριοι Φιλόσοφοι

Αφιερώματα

Image

Πολύ σημαντικούς φιλοσόφους είχε η Κύπρος από τα κλασικά και μετέπειτα χρόνια. Αρκετοί από αυτούς μάλιστα όπως ο Ζήνων ο Κιτιεύς έζησαν και διέπρεψαν στην Αθήνα το Κέντρο των Φιλοσοφικών αναζητήσεων της τότε εποχής ή και φοίτησαν στις φιλοσοφικές σχολές του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Η «βασική ερμηνευτική συνισταμένη» της φιλοσοφικής σκέψης των σημαντικότερων Κυπρίων φιλοσόφων, όπως αναφέρει  ο μελετητής της Κυπριακής Φιλοσοφίας Ιωάννης Ταϊφάκος στο βιβλίο «Αρχαία κυπριακή γραμματεία» είναι οι «ανοιχτοί ορίζοντες», ο κοσμοπολιτισμός, ο οποίος είχε σημείο εκκίνησης την «κατανόηση του άλλου», τη «συμβίωση με το έτερο», την «οικείωση του αλλόφυλου» – δηλαδή έννοιες και ζητήματα που σήμερα, σε μια διαφορετική βέβαια ιστορική συγκυρία, βρίσκονται στο επίκεντρο του φιλοσοφικού προβληματισμού.

Λήμματα Αφιερώματος

Λογοτεχνία της Κύπρου

Αρχαία κυπριακή λογοτεχνία (μέχρι το 330 μ.χ)

Σύμφωνα προς την αρχαία παράδοση, την αρχή της κυπριακής λογοτεχνίας θα πρέπει να την αναζητήσουμ...

Ζήνων ο Κιτιεύς

Ένας από τους πιο σημαντικούς αρχαίους φιλοσόφους, Κύπριος την καταγωγή, από την πόλη του Κιτίου,...

Αθηνόδωρος Σολεύς

Κύπριος φιλόσοφος του 3ου π.Χ. αι. Καταγόταν από τους Σόλους και υπήρξε μαθητής του Ζήνωνα του Κι...

Ακινάτης Θωμάς

Διάσημος Δομινικανός φιλόσοφος και θεολόγος (1224 /5-1274), που σχετίστηκε προς την Κύπρο με δυο ...

Βάκχιος Τρύφωνος

Κύπριος πλατωνικός φιλόσοφος της αρχαιότητας, από την Πάφο, που πιθανότατα έζησε κι έδρασε στην Ε...

Δημώναξ ο Κύπριος

Κύπριος κυνικός φιλόσοφος του 2ου μ.Χ. αιώνα, γνωστός από ένα βίο του που έγραψε ο Λουκιανός...

Εύδημος ο Κύπριος

Κύπριος φιλόσοφος του 4ου π.Χ. αιώνα. Έζησε στην Ελλάδα και ήταν σύγχρονος του Αριστοτέλη, του οπ...

Κλέαρχος ο Σολεύς

Σημαντικός αρχαίος Κύπριος περιπατητικός φιλόσοφος και συγγραφέας του 4ου- 3ου π.Χ. αιώνα, μαθητή...

Κράντωρ ο Σολεύς

Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος, οπαδός των πλατωνικών και της Ακαδημίας. Κατά τον F. Kayser, που έγραψ...

Μνασέας

Κύπριος της Αρχαιότητας από το Κίτιον, πατέρας του φιλοσόφου Ζήνωνος* του Κιτιέως. Ο Μνασέας, ο ο...

Νικάνωρ ο Κύπριος

Κύπριος φιλόσοφος της Αρχαιότητας. Έζησε στα τέλη του 4ου και στις αρχές του 3ου αιώνα π.Χ. και υ...

Περσαίος ο Κιτιεύς

Κύπριος φιλόσοφος του 3ου αιώνα π.Χ. Στον Περσαίο αναφέρονται πολλοί αρχαίοι συγγραφείς: Διογένης...

Φιλόλαος ο Κιτιεύς

Κύπριος φιλόσοφος του 1ου αιώνα μ.Χ. Τις πληροφορίες γι’ αυτόν παρέχει ο συγγραφέας Φιλόστρατος σ...

Άλλα Αφιερώματα