Μεσαιωνικά θρησκευτικά τάγματα στην Κύπρο

Αφιερώματα

Image

Από τις απαρχές της Φραγκοκρατίας στην Κύπρο το 1191 μ.Χ και κυρίως μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους της Δ’ Σταυροφορίας το 1204 μ.Χ άρχισαν να διασπείρονται σε περιοχές της Ανατολής διάφοροι Ρωμαιοκαθολικοί ιερωμένοι, συμμετέχοντας στα τυχοδιωκτικά σταυροφορικά στρατεύματα.

 

Στη συντριπτική τους πλειοψηφία ανήκαν στα επιμέρους μοναστικά Τάγματα της Δυτικής εκκλησίας και κύριο μέλημα τους ήταν η διάδοση του Καθολικού δόγματος της Λατινικής Εκκλησίας στους Ορθόδοξους κατοίκους. Σχεδόν αμέσως άρχισαν να οικειοποιούνται τις υπάρχουσες Ελληνικές μονές και να ιδρύουν σε αυτές δικά τους εκκλησιαστικά ιδρύματα. Η δραστηριότητα τους εντάθηκε ύστερα από την δεύτερη σύνοδο της Ραβέννικα τον Μάιο του 1210 και κορυφώθηκε περί το 1225. Άλλωστε, ο Πάπας Ιννοκέντιος Γ’ (1198 – 1216) ενθάρρυνε την περαιτέρω εγκατάσταση των Λατίνων μοναχών στην Ανατολή, στα πλαίσια της γενικότερης πολιτικής για το οριστικό τέλος του Χριστιανικού σχίσματος, με την ένωση των δύο Εκκλησιών υπό την σκέπη του Ρωμαιοκαθολικισμού.

 

Στην Κύπρο μέχρι και την περίοδο της Οθωμανοκρατίας 1571 εγκαταστάθηκαν και λειτούργησαν πολλά θρησκευτικά τάγματα.

Λήμματα Αφιερώματος

Ναΐτες ιππότες

Οι Ναΐτες, γνωστοί και με την ονομασία Τεμπλάροι (Templarii, γαλλ.: Templie...

Ιωαννίτες ιππότες

Οι Ιωαννίτες είναι ένα από τα αρχαιότερα θρησκευτικά και στρατιωτικά τάγματα....

Αυγουστινιανοί μοναχοί

Μετά την κατάρρευση του μονοπωλίου του μοναχικού Τάγματος των Βενεδικτίνων στα τέλη του 11ου αιών...

Βενεδικτίνοι

Μοναχοί ή μοναχές του τάγματος του Αγίου Βενεδίκτου της Λατινικής Εκκλησίας. Η πρώτη άφιξη του τά...

Κιστερκιανοί

Ρωμαιοκαθολικό μεσαιωνικό τάγμα μοναχών. Θεωρείται ότι η αρχή της ύπαρξης του τάγματος έγινε το 1...

Πρεμονστρατιανοί ή Πρεμονστρατήνσιοι

Μοναχικό τάγμα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Ιδρύθηκε το 1120 κι επικυρώθηκε από τον πάπα το 112...

Καρμηλίτες Carmelites

Ένα από τα μεγάλα τάγματα μοναχών της Λατινικής Εκκλησίας που άκμασαν κατά το Μεσαίωνα. Το πλήρες...

Καρθουσιανοί

Μοναστηριακό τάγμα της Λατινικής Εκκλησίας. Ιδρύθηκε στην κοιλάδα Σαρτρέζ, κοντά στη Γρενόβλη, το...

Δομινικανοί

Το Τάγμα των Δομινικανών ήταν το σπουδαιότερο λατινικό μοναστικό Τάγμα της μεσαιωνικής Κύπρου. Οι...

Φραγκισκανοί

Ένα από τα πολλά θρησκευτικά τάγματα της Λατινικής Εκκλησίας που εκπροσωπούνταν στην Κύπρο...

Οψερβάντιοι

Θρησκευτικό τάγμα της Λατινικής Εκκλησίας που κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας αντιπροσωπευόταν...

Άλλα Αφιερώματα